Red Cab TAXI ir mobilā aplikācija taksometru izsaukšanai. Mobilās aplikācijas lietotāji var veikt pasūtījumus, kuri, izmantojot SIA ClickTaxi servisu, tiek pārsūtīti pārbaudītiem un uzticamiem taksometru pārvadājumu uzņēmumiem Rīgā, ar kuriem ir noslēgts sadarbības līgums. Dotajā brīdī šādus līgumus SIA ClickTaxi ir noslēdzis ar Rīgas Taksometru parku (RedCab) un Baltic Taxi.

SIA Click Taxi ir privāts Latvijas uzņēmums:

PVN Nr. LV40103514041

Reģ. Nr. 40103514041

Jūridiskā adrese: Dzelzavas iela 57-5, Rīga, LV-1084

Banka: AS "Latvijas pasta banka"

Norēķinu konts: LV74LAPB0000116058388

Tālrunis: +371 67255661, Fakss: +371 67372578

1. Red Cab TAXI mobilā aplikācija; tās lietošana.

1.1. Red Cab TAXI ir mobilā aplikācija, ar kuras palīdzību lietotāji var pasūtīt taksometru. Kā galvenais taksometru meklēšanas kritērijs izsaukuma veikšanai ir atrast tuvāko taksometru attiecībā pret lietotāja ģeogrāfisko atrašanās vietu, ja lietotājs pats neizvēlas taksometru kartē.

1.2. Mobilā aplikācija Red Cab TAXI ir līdzeklis saziņai starp taksometru pakalpojumu sniedzējiem un pasažieriem, tomēr Red Cab TAXI nav atbildīgs par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitāti. Pakalpojumu kvalitāti garantē konkrētais taksometru uzņēmums, kas ir pieņēmis pasūtījumu. Ja lietotājam ir kādas sūdzības vai ierosinājumi - lūdzu, sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu pa e-pastu clicktaxi@clicktaxi.lv vai tālruni +371 67255661.

1.3. Veicot taksometru izsaukšanu ar Red Cab TAXI aplikācijas palīdzību, lietotājs norāda sev vēlamo laiku taksometra atbraukšanai un vēlamo pakalpojuma apmaksas veidu: tieši taksometra vadītājām (ar skaidru naudu vai ar bankas karti) vai izmantojot SIA ClickTaxi mobilo apmaksāšanas veidu, iepriekš reģistrējot savu bankas karti.

 1.4. Gadījumā, ja notiek kādas kļūdas programmas nodrošinājumā, mūsu komanda darīs visu, lai izlabotu tās maksimāli iespējami īsā laikā. Taču mēs nevaram garantēt, ka aplikācijas darbība visā laika garumā būs bez kļūdām un nepārtraukta.

1.5. Jebkādas sūdzības saistībā ar mobilās aplikācijas darbību var tikt nosūtītas uz mūsu atbalsta dienesta e-pastu clicktaxi@clicktaxi.lv vai uz tālruņa numuru +371 67255661. Telefona līnija darbojas tikai darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

2. Reģistrācija Red Cab TAXI aplikācijā.

2.1. Red Cab TAXI aplikācijas lietošanai nepieciešams veikt minētās aplikācijas uzstādīšanu uz savas mobilās ierīces, reģistrāciju tajā un personas konta izveidošanu, kas tiks ierakstīts datu bāzē. Identifikācijas kritērijs ir mobilā tālruņa numurs, kuru klients norāda reģistrācijas laikā.

2.2. Veicot reģistrāciju Red Cab TAXI mobilajā aplikācijā, lietotājs pieņem sekojošus noteikumus:

2.2.1. Red Cab TAXI ir tiesības pievienot lietotāja personas datus Red Cab TAXI datu bāzei un pārsūtīt personas datus taksometru pārvadījumu pakalpojuma sniedzējiem saskaņa ar konfidencialitātes politiku (tālāk tekstā).

2.2.2. Red Cab TAXI ir tiesības nosūtīt personas datus un datus par banku un kredīta kartēm, kā arī informāciju par mobilajiem maksājumiem mobilo apmaksu starpniekiem.

2.2.3. Red Cab TAXI ir tiesības nosūtīt mārketinga ziņojumus un autentifikācijas kodus, izmantojot SMS ziņojumus.

3. Taksometru pakalpojumu pasūtīšana un atcelšana.

3.1. Lietotājs var pasūtīt taksometru pakalpojumus, ievadot programmā tikai sākuma adresi. Pārējos pasūtījuma detaļu laukumus lietotājs aizpilda pēc izvēles. Pēc tam ir nepieciešams apstiprināt šos datus izmantojot pogu "Izveidot Pasūtījumu" pasūtījuma detaļas logā un apstiprināt nodomu pasūtīt taksometru.

3.2. Situācijā, kad Red Cab TAXI aplikācijas lietotājs ir veicis pasūtījumu uz konkrētu adresi un taksometra vadītājs ir apstiprinājis saņemto izsaukumu, izsaukums skaitās apstiprināts.

3.3. Lietotājs var atcelt izsaukumu līdz brīdim, kad taksometrs atbrauc uz adresi, kuru ir norādījis lietotājs, veicot izsaukumu. Pretējā gadījumā minimālā summa, kādu mobilās aplikācijas lietotājam būs jāapmaksā par izsaukumu, būs vienāda ar nolīgšanas izcenojumu saskaņā ar taksometru pārvadītāja tarifu plānu (vai 2 eiro).

3.4. Par izsaukuma atcelšanu tiek uzskatīta arī situācija, kad taksometra vadītājs atsakās no jau pieņemta izsaukuma. Šādā situācijā lietotāja pasūtījums tiek nodots citam taksometra vadītājam, kurš veiks pasūtījumu.

3.5. Red Cab TAXI ir tiesības atsaukt tiesības izmantot mobilo aplikāciju gadījumā, ja lietotājs ir atcēlis savus izsaukumus 3 reizes pēdējo 24 stundu laikā. Tādā gadījumā aplikācija informē lietotāju par atcelšanu skaitu un pēc trešās atcelšanas Red Cab TAXI atņem tiesības izmantot mobilo aplikāciju. Ierobežojumus attiecībā uz mobilās aplikācijas izmantošanu var noteikt uz laiku līdz 1 mēnesim. Pēc tam lietotājs var atjaunot savu kontu, sazinoties ar klientu atbalsta dienestu.

4. Apmaksas nosacījumi, izmantojot mobilo aplikāciju.

4.1. Red Cab TAXI aplikācijas lietotājs var apmaksāt taksometru pakalpojumus ar bankas karti, kuru nepieciešams iepriekš reģistrēt un aktivizēt Red Cab TAXI aplikācijā, kā arī ir jāapstiprina sava piekrišana Red Cab TAXI mobilo aplikāciju lietošanas noteikumiem.

4.2. Mobilie maksājumi var tikt veikti ar Red Cab TAXI aplikāciju, bet tikai pēc bankas kartes reģistrācijas Red Cab TAXI aplikācijā un līguma sastādīšanas par mobilajiem maksājumiem.

4.3. Veicot maksājumus par taksometru pakalpojumiem, izmantojot mobilo Red Cab TAXI aplikāciju, maksājumu saņēmējs ir SIA ClickTaxi, kurš pārsūta saņemto naudas summu taksometru pakalpojumu sniedzējiem (taksometru uzņēmumiem).

4.4. Gadījumā, kad taksometru pakalpojumi tiek apmaksāti izmantojot mobilo aplikāciju, naudas līdzekļi tiek noņemti no klienta kartes saskaņā ar summu, kuru saskaitīja taksometra skaitītājs automašīnas salonā - tikai pēc brauciena pabeigšanas. Lietotājam, lai apstiprinātu maksājumu, ir nepieciešams ievadīt aplikācijā reģistrētās bankas kartes CVV kodu.

4.5. Veicot apmaksu ar mobilā maksājuma palīdzību pakalpojums tiek sniegts bez maksas par katru taksometra izsaukšanas reizi. Kopējā summa par taksometru pakalpojumiem ietver sevī komisijas maksu, tajā skaitā arī maksu par Visa / MasterCard pakalpojumiem. Kopējā summa par sniegtajiem pakalpojumiem tiek parādīta mobilajā aplikācijā. Ja mobilo maksājumu starpnieks (banka, kura sniedz kredītkaršu pakalpojumus) pieprasa maksu par apmaksas pakalpojumu, kuru taksometra klientam ir jāapmaksā atsevišķi, tad minētais maksājums nav iekļautas kopējā Red Cab TAXI mobilās apmaksas summā.

4.6. Lietotājs var pasūtīt taksometru pakalpojumus ar Red Cab TAXI aplikācijas palīdzību neierobežotā daudzumā 24 stundu laikā, tomēr pastāv ierobežojumi izmantot mobilo maksājumu kā apmaksas metodi. Standarta ierobežojumi iekļauj sevī 10 braucienus diennaktī vai kopējā summa par veiktajiem braucieniem nedrīkst pārsniegt 100 EUR diennaktī. Ja ir sastādīts korporatīvais līgums, tad mobilo maksājumu ierobežojumi tiek piemēroti saskaņā ar līguma noteikumiem.

4.7. SIA ClickTaxi ir atbildīgs par kredītkaršu maksājumu funkcionēšanu un piedāvā karšu lietotājiem atbalstu šo funkciju izpildes risināšanā. Strīdu atrisināšana par kredītkartēm un mobilajiem maksājumiem notiek sadarbībā ar SIA ClickTaxi. Gadījumos, kad lietotājs nepiekrīt maksājumam, viņš 3 (trīs) darba dienu laikā ir tiesīgs saņemt:

• brauciena čeka kopiju;

• informāciju par taksometru kompāniju, kura veica pārvadājumu;

• informāciju par iekāpšanas vietu;

• informāciju par nobraukto kilometru skaitu pārvadājuma laikā;

• informāciju par tarifu, kāds tika piemērots pārvadājuma laikā;

• informāciju par automašīnas, ar kuru tika izpildīts pārvadājums, valsts reģistrācijas numuru.

Bez visa uzskaitītā lietotājs, ja pastāv tādas tehniskās iespējas, var saņemt informāciju par pārvadājuma maršrutu un pasažiera izkāpšanas vietu.

Lai SIA ClickTaxi varētu izskatīt jautājumus, kas saistīti ar mobilajiem maksājumiem, lietotājam ir jāpaziņo sava mobilā telefona numurs, kurā ir reģistrēta Red Cab TAXI aplikācijā. Nepieciešamības gadījumā viņam ir jāuzrāda pati mobilā ierīce.

Jautājumi attiecībā uz mobilajiem maksājumiem ir jāsūta uz e-pastu clicktaxi@clicktaxi.lv vai jārisina pa tālruni +371 67255661 (tālruņa līnija darbojas darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00). SIA ClickTaxi apņemas vienas darba dienas laikā atbildēt uz lietotāju rakstiskajiem pieprasījumiem par mobilajiem maksājumiem. Visas sūdzības un pieteikumus, kas saistīti ar mobilajiem maksājumiem, SIA ClickTaxi izskata divu darba dienu laikā.

4.8. Naudas līdzekļu, kas bija pārskaitīti izmantojot mobilo lietojumprogrammu, atgriešana tiek veikta saskaņā ar Ministru kabineta 03.07.2012. noteikumu Nr.468 "Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem", 23. pantu, kas nosaka, ka tehniskas kļūmes gadījumā pasažierim ir jāmaksā par braucienu līdz bojājuma vietai, bet mēneša laikā viņš var vērsties pie pārvadātāja ar čeku un saņemta atpakaļ samaksāto naudu. Strīdu izšķiršana par mobilo maksājumu citu iemeslu dēļ tiek veikta saskaņā ar kārtību, kura ir aprakstīta šīs vienošanās 4.7. pantā.

Personas datu apstrāde un konfidencialitāte

Red Cab TAXI pakalpojumu lietotājiem nepieciešams dot savu piekrišanu personas datu apstrādei BalticTAXI aplikācijas uzstādīšanas brīdī, izvēloties "Es piekrītu Red Cab TAXI mobilās aplikācijas lietošanas noteikumiem".

SIA ClickTaxi apkopo un apstrādā tikai tos personas datus, kurus lietotāji sniedz Red Cab TAXI mobilās aplikācijas uzstādīšanas un izmantošanas laikā. Mobilo aplikāciju ģeogrāfiskās atrašanās vietas norādīšana ir priekšnoteikums Red Cab TAXI aplikācijas izmantošanai.

1. Personas dati, kurus SIA ClickTaxi apkopo un uzskaita aplikācijas izmantošanas laikā:

• Vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, atgriezeniskās saites reitings un informācija par maksājumu;

• Potenciālā taksometra lietotāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, taksometra pakalpojuma sniegšanas laiks un galamērķis, ja tas ir norādīts;

• Identifikācijas dati par mobilo ierīci, kurā ir uzstādīta Red Cab TAXI aplikācija;

2. Personas datu apkopošanas mērķis.

2.1. Mēs apkopojam un apstrādājam personas datus, lai nodrošinātu atbilstošu informācijas apmaiņu starp aplikācijas lietotāju un taksometru pakalpojumu sniedzēju;

2.2. Mēs izmantojam lietotāju personas datus, lai atrisinātu visas problēmas, kuras ir saistītas gan ar Red Cab TAXI pakalpojumu kvalitāti, gan ar taksometra pakalpojumu sniedzošu uzņēmumu;

2.3. Mēs apkopojam datus par maršrutiem, kurus veic Red Cab TAXI servisa lietotājs, lai analizēt pakalpojuma ģeogrāfisko pārklājumu, ar mērķi izstrādāt ieteikumus taksometru pakalpojumu sniedzējiem;

2.4. Personas dati, kuri tiek apkopoti Red Cab TAXI mobilajā aplikācijā, netiks izmantoti personu vai viņu atrašanās vietu identifikācijai jebkādos mārketinga nolūkos.

3. Personas datu iegūšanas veids.

3.1. Mēs apkopojam datus par tālruņa numuru mobilās aplikācijas uzstādīšanas procesā, kā arī pēc izvēles lietotājs var aizpildīt savu profilu aplikācijas izmantošanas procesā, pievienojot e-pasta adresi, vārdu un uzvārdu;

3.2. Mēs apkopojam datus par ģeogrāfisko atrašanās vietu tikai tajā laikā, kamēr Red Cab TAXI aplikācija ir darba procesā. Datu apkopošana par ģeogrāfisko atrašanās vietu apstājas, kad lietotājs aizver Red Cab TAXI aplikāciju.

4. Personas datu izpaušana trešajām personām.

4.1. Lietotāja personas dati var būt nodoti tikai tiem taksometru pakalpojumu sniedzējiem, ar kuriem SIA ClickTaxi ir noslēdzis līgumu. Šajā gadījumā Red Cab TAXI var nosūtīt šādus datus: personas, kura ir pasūtījusi taksometru, vārdu, tālruņa numuru un ģeogrāfisko atrašanās vietu;

4.2. Pēc pakalpojuma sniegšanas taksometra lietotāja vārds būs redzams pakalpojuma sniedzējām 24 stundu laikā. Tas ir nepieciešams, lai atrisinātu jebkurus jautājumus, kas ir saistīti ar pakalpojumu sniegšanu. Piemēram, sazināties ar klientu, ja klients ir atstājis savas mantas mašīnas salonā;

4.3. SIA ClickTaxi neatklās personas datus vai informāciju par Red Cab TAXI lietotāju ģeogrāfisko atrašanās vietu trešajām personām vai valsts iestādēm, izņemot gadījumus, ja personai, kas pieprasa datus par lietotāju, ir tiesiskais pamats tam saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

5. Drošība un datu dzēšana.

5.1. Jebkuras personas dati, kas apkopoti SIA ClickTaxi pakalpojumu sniegšanas laikā, glabājas datu apstrādes centros, kas atrodas Latvijas Republikas teritorijā. Tikai pilnvarotiem SIA ClickTaxi darbiniekiem ir piekļuve lietotāju personas datiem. Viņi var piekļūt datiem tikai ar mērķi risināt jautājumus, kas saistīti ar Red Cab TAXI servisa izmantošanu;

5.2. Red Cab TAXI lietotājam ir tiesības pārbaudīt jebkādus ar sevi saistītus datus. Ja Red Cab TAXI lietotājs vēlas dzēst vai papildināt nepareizi norādītos personas datus, kas ir apkopoti aplikācijas izmantošanas laikā, to var izdarīt, iesniedzot rakstisku pieprasījumu mūsu klientu atbalsta dienestam pa e-pastu clicktaxi@clicktaxi.lv.